HEM          Välj rätt golv           Miljö & Kvalitet          Nyheter & erbjudanden          Kontakt     

  Välj rätt golv


Det är många frågor som måste tänkas över noga när man skall välja golv. Vilket rum skall golvet ligga i? Hur ser huset och underlaget ut?

Det handlar också om pris och kvalitet, och att hitta det golv som passar din budget och din inredningsstil.

   Att tänka på


Textila golv
Varför vill vi ha textila golv? Många av oss har fått för sig att det samlas mycket smuts i dem. Andra menar att de är bekväma, varma och ljuddämpande. Många tror utan att egentligen tänka efter att man blir allergisk av heltäckningsmattor. Men det är fel enligt GuT, Föreningen för miljötestade mattor. Det är snarare tvärt om!

Heltäckningsmattor har ofta fått skulden för kvalsterallergier, när det är exkrement från dammkvalster som är den riktiga allergenen och alltså boven i dramat. Kvalster har alltid funnits och är inget problem för alla de som inte har allergi mot kvalsterexkrement. Men en allergiker kan mycket väl vistas i ett rum med textila mattor under förutsättning att de rengjorts rätt och regelbundet.

Dammkvalster trivs bäst i varm och fuktig miljö, till exempel i sängen. Därifrån kan de överföras till golven. Det är viktigt att bostaden är torr och välventilerad och att damm- sugaren har microfilter. Var sjätte månad kan man låta testa koncentrationen av kvalster och rengöra med ett anti-kvalster preparat.

Olika uppfattning om allergirisken
1989 presenterades i Socialdepartementets allergiutredning ett förslag om att textila golv ska förbjudas i alla offentliga och allmänna lokaler, skolor och kontor, och att allmänheten ska upplysas om att "heltäckande textilmattor innebär en allergirisk för många".

Dr. med. Jens Korsgaard genomförde därefter en värdering av allergiutredningens tänkande. Efter detta meddelades i en rapport att heltäckande textilmattor inte innebär en allergirisk. Det finns europeiska riktlinjer som slår fast att byggnads- och inredningsmaterial inte får avge skadliga ämnen.

GuT, Föreningen för Miljötestade Mattor har medlemmar som för- pliktigar sig att följa föreningens miljökrav. De företag som är medlemmar i GuT låter testa sina mattor för skadliga ämnen som formaldehyd butadien och asbest, varefter dessa märks med GuT-etiketten och ett individuellt testnummer. GuT har tagit fram fördelar med att ha textila golv.

  Olika golvtyper


Vi arbetar med de mest kända leverantörerna i branschen. Klicka HÄR för länkar till företag relaterade till vår verksamhet.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om olika golvtyper och deras egenskaper:
Rosersbergs Golv AB, Sönderborgsgatan 2, 195 30 Märsta. Tel: 08-594 407 00.